SAFRANBOLU


Safranbolu Kendini koruyan Kent
Anadolunun kuzeybat?kesiminde tarihi evleri ile 쿓afranbolu bir ݹon prensesi taraf䡮 kurulmu岮 Kent ve 祶resi tarih boyunca Roma, Bizans, Sel絫lu ve Osmanl?gibi bir篫 uygarl๡�tafranbolu tarihi ipek yolunun Kastamonu-Gerede-ݳtanbul kesimi 岩nde li bir konaklama merkeziydi.

Sahip oldu堭irasລnginli頹an䡬 bu miras?祶resel dokusu i穮de korumaktaki ba⽳䡮 dolay?Safranbolu 1994 yﳯnunda UNESCO taraf䡮 D顠Miras Listesine dahil edilmi?ve bir d顠kenti haline gelmi鲮 Safranbolu tarihi ve k伲el zenginli鮩n ifadesi olarak bugयᬠve 祶re dokusu i穮de korunmakta olan 1008 esere sahiptir. Kaya Mezarlar? h鼫ler, K಼l?Mehmet Paámisi, ݺzet Mehmet Paámisi, Yemeniciler Arastas? ݮcekaya Su Kemeri, Konaklar, ǥ嬥r, T⥬er bu eserlerin bir b켭첮
Safranbolu ilk 쮿geleneksel ve ꥬ bir mimari yapᠳahip Safranbolu Evleri ile kazanm佲. Bu evler 18. ve 19. yy T렴oplum yas識n캥 aktaran m孭el mimarl඲nekleridir. Kalabalࡩle yap�n, ekonomik zenginli鮠 ve y⥤eki iklim ꥬliklerinin etkilerini ta顮 bu evler g⫥mli 硴Ჿ nedeniyle be?cepheli mimari eser olarak nitelendirilmektedir.
Safranbolu Evleri 2-3 katl? 6-8 odal? cumbal? her odas䡠fazla sayᠰenceresi olan ve odalar�her ayr佳?b쫠bir ustal졼img width="32" height="32" src="safranbolu_clip_image001_0001.gif" align="right" /> meydana getirilmi?yapᲤBu yapᲤa tastetik kullanhࠩ鬩鮩n ak졲a durgunluk veren kalitesi, tavan ve duvar s쥭eleri, i?mekanlarda kurulmu?havuzlar, merdiven korkuluklar?ve nihayet kap?tokmaklar?Hepsi seyredenleri hayran b᫡cak g嬬iktedir.
Safranbolu evinin 岩nde yap佰?arsa ne 멬de olursa olsun, 䠫atlarda geometrik b쮬ࢼyࢩr ustal졠sa졮m� Ev yerle�de kom쵫 ili鬥ri landa tutulmu岮 Arnavut kald�?dar sokaklar insanlar?birbirine yakla�rken, evlerin cumbalar?ve 罫malar?bu dar sokaklarda g⼮enginle鲭ektedir.
Safranbolu ,tarihi boyutunun ve evlerinin yan?sᠧok ilgi 祫ici doᬠg嬬iklere de sahiptir. Bu anlatവrizmi 祾itlendirme kayg�n bir 쮿 de鬤ir.Gercekten Safranboluda bulunan doᬠg嬬ikler herhangi bir yerle�erini tek balana 罫armaya yetecek d幤edir. Ne var ki bir m嫥nt g⼮䥫i Safranboluyu 堫avu岡n geleneksel T력vlerinin m孭elli頩l祮in doᬠg嬬iklerini ikinci plana 罫armaktadA��n y⩮ kat?kadar s�sarᠢoyayabilen ve ad﫥nte vermi? olan safran bitkisi burda yeti嫴edir ve bu kentin gꢥbe餩r.Safranbolunun ๡pmऩ岠쮿Safranbolu 硶u? 쭼dvu?쭬eri i穮de en 篫 tutulan?bu 쭤ඥ y⥤e yayg࠯larak yeti鲩lmi鲮 Safranbolu ayrᠬokumu ile de tan�tadl祤e 祾itli t쥲de lokum yapan imalathaneler bulunmakta ve il祠d� lokum sat�tadspan>

Safranbolunun tan�as졠birlikte artan ilginin yo宬u場urizm olanaklar嵐 geli鲭ektedir. Bugӡfranbolu k伲el turizm anlay�n ilgi oda�r. 

 

 

 

KENT ݇ݎDEK?NOKTALAR:
- Gezi Evleri (Kaymakamlar Evi,
Kileciler Kona�M䡺lar Evi,
Kara쭬er Evi, Kavsalar Evi)
- Eski H쭥t kona�Saat Kulesi,
G忓aati
- Eski Tabakhane
- Eski De鲭en
- ǡr졲 (Yemeniciler Arastas? Demirciler, Bak�lar, KalaycᲬ Semerciler 硲㿩
- Camiler (Kazda쿠K಼l?Mehmet Pa켢r /> ݺzet Mehmet Pa전a嬥n, Ak硳u Ka硫 Camisi)

SEYݒ TERASLARI

- H�ഥpesi
- Mezarlඥ Kale
- Hasandede kayasy
- ޡhbal?br /> - G쾠Tepesi
- Hastane Alt?br /> - K缠Tepesi

ARKEOLOJiK ALANLAR

- Kaya Mezarlar?(HacᲯbas? Grup K鬥ri,Karakoyunlu Mah.)
- G쾠Tepesi H鼰?br />
DOЁ YܒܙܞLER?/span>

- D㥠K鿋anyonu
- Tokatl?Kanyonu
- Bulak Deresi
- AའTabakhane
- Derek頄e鲭eni
- ݮcekaya K鿢r /> - ݮcekaya Su Kemeri
- Dere Sokak
- Ak硳u Camisi
- Uzunk좲 /> - G쾼br /> - Dibanos
- D롬e Alt?br /> - Misak-i Milli
- Kanlṡ Akseki

ORMAN VE YAYLALAR

-Kirkille ǡml /> -G쥹ik Mesire Yeri
-Sar駥k Yaylas?br /> -Uluyayla

DݐER ݌G?NOKTALARI

- ݮcekaya Su Kemeri
- Y⼫ K鿢r /> - Konar?G쿼br /> - Konar?Ta?Kಿ
- Su De鲭eni
- Bulak ve HᲠMaᲡlar?/span>

  • L楮 Foto⡦ makinenizi yan� almay?unutmay�, kent turuna 罫mak isterseniz rehberimiz size e髠etmekten mutluluk duyacaktli>